Bedrijfseconomie voor het hbo - 3e druk
Vimoa-matrix

Vimoa-matrix

Met deze VIMOA accounting matrix kun je zien wat de verbanden zijn tussen de balansen, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Ook vind je in de matrix de financiële
kengetallen op zo’n manier gerangschikt dat je de eigenaar/ondernemer direct kunt laten zien welke acties hij kan uitvoeren om de gestelde doelen dichterbij te brengen. 

Download vimoa-matrix (blanco en ingevulde versie)


0.2MB - XLSX

0.2MB - XLSX
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.